ប្រទេសទាំង១៥ដែលមានការយកពន្ធច្រេីនភាគរយជាងគេលេីពិភពលោក

0
539

មានប្រទេសមួយចំនួនមានការយកពន្ធទាបឬមិនយកផង ហើយក៏មានប្រទេសមួយចំនួនមានកម្រិតនៃការយកពន្ធខ្ពស់ជាងគេផងដែរវាអាស្រ័យលេីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនិមួយៗ។ ដូច្នេះហេីយតេីអ្នកដឹងទេថាប្រទេសណាដែលមានការយកពន្ធច្រេីនភាគរយជាងគេ?

តោះទៅដឹងទាំងអស់គ្នា៖

១៥ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ (ពន្ធ៤៧.៥%)

countries-with-the-highest-tax- germany

១៤ ប្រទេសអុីរីលែន (ពន្ធ៤៨%)

countries-with-the-highest-tax-ireland

១៣ ​ប្រទេសក្រិច​ (ពន្ធ៤៨%)

countries-with-the-highest-tax-greece

១២​ ប្រទេសអុីតាលី (ពន្ធ៤៨.៨%)

countries-with-the-highest-tax-italy

១១ ប្រទេសស្លូវេនៀ (ពន្ធ៥០%)

countries-with-the-highest-tax-slovenia

១០ ប្រទេស​អុីស្រាអែល (ពន្ធ៥០%)

countries-with-the-highest-tax-israel

៩ ប្រទេសបារាំង (ពន្ធ៥០.២%)

countries-with-the-highest-tax-france

៨ ប្រទេសហ្វាំងឡង់ (ពន្ធ៥១.៦%)

countries-with-the-highest-tax- finland

៧ ប្រទេសហូឡង់ (ពន្ធ៥២%)

countries-with-the-highest-tax-netherlands

៦ ប្រទេសប៊ែលហ្សិក(ពន្ធ៥៣.៧%)

countries-with-the-highest-tax-belgium

៥ ប្រទេសអូស្រ្តៀ (ពន្ធ៥៥%)

countries-with-the-highest-tax-austria

៤ ប្រទេសដាណឺម៉ាក (ពន្ធ៥៥.៨%)

countries-with-the-highest-tax-denmark

៣ ប្រទេសជប៉ុន (ពន្ធ៥៥.៩៥%)

countries-with-the-highest-tax-japan

២ ប្រទេសព័រទុយកាល់ (ពន្ធ៥៦.៥%)

countries-with-the-highest-tax-portugal

១ ប្រទេសស៊ុយអែត (ពន្ធ៥៧.១%)

countries-with-the-highest-tax-sweden

ប្រភព៖​ Nomad Capitalist

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here