កោះទាំង១០ដែលមានទំហំធំជាងគេលេីពិភពលោក

0
435

ប្រទេសនិមួយៗសុទ្ឋតែមានកោះស្អាតៗប្រចាំប្រទេសរៀងៗខ្លួនដេីម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលទស្សនា។ កោះបានក្លាយជាកន្លែងកម្សាន្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលចិត្តលំហែកាយបន្ទាប់ពីការងារ។​ នៅកម្ពុជាយេីងក៏មានកោះជាច្រេីនផងដែរដូចជាកោះទន្សាយ កោះពស់ កោះរ៉ុងជាដេីម។ តែឥឡូវយេីងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់កោះដែលមានទំហំធំជាងគេលេីលោក៖

១០ ELLESMERE ISLAND

មានផ្ទៃដី: ១៨៣,៩៦៥ គីឡូម៉ែត្រការេ
មានប្រជាជនសរុប: ១៤៦ នាក់
ដង់សុីតេប្រជាជន: 0.000744/គ.មការេ
ទីតាំង: កាណាដា និង អាមេរិច

Largest islands in the world Ellesmere Island

៩ GREAT BRITAIN

មានផ្ទៃដី: ២០៩,៣៣១ គីឡូម៉ែត្រការេ

មានប្រជាជនសរុប: ៦០,៨០០,០០០​ នាក់

ដង់សុីតេប្រជាជន: ៣០២/គ.មការេ

ទីតាំង: អង់គ្លេស

Largest islands in the world Great Britain

៨ VICTORIA ISLAND

មានផ្ទៃដី: ២១៧,២៩១ គីឡូម៉ែត្រការេ

មានប្រជាជនសរុប: ១,៨៧៥ នាក់

ដង់សុីតេប្រជាជន: ០.០០៩/គ.មការេ

ទីតាំង: កាណាដានិងអាមេរិចខាងជេីង

Image result for victoria island

៧ HONSHU

មានផ្ទៃដី: ២៥៥,៨០០គីឡូម៉ែត្រការេ

មានប្រជាជនសរុប: ១០៣,០០០,០០០​ នាក់

ដង់សុីតេប្រជាជន: ៤៤៧/គ.មការេ

ទីតាំង: ជប៉ុន

Largest islands in the world Honshu

៦ SUMATRA

មានផ្ទៃដី: ៤៤៣,០៦៦ គីឡូម៉ែត្រការេ

មានប្រជាជនសរុប: ៥០,០០០,០០០ នាក់

ដង់សុីតេប្រជាជន: ១០៦/គ.មការេ

ទីតាំង: ឥណ្ឌូនេសុី

Largest islands in the world sumatra

៥ BAFFIN ISLAND

មានផ្ទៃដី: ៥០៧,៤៥១ គីឡូម៉ែត្រការេ

មានប្រជាជនសរុប: ១០,៧៤៥ នាក់

ដង់សុីតេប្រជាជន: ០.០២/គ.មការេ

ទីតាំង: កាណាដា

Largest islands in the world Baffin island

៤ MADAGASCAR

មានផ្ទៃដី: ៥៨៧,៧១៣ គីឡូម៉ែត្រការេ

មានប្រជាជនសរុប: ២២,០០៥,២២២​ នាក់

ដង់សុីតេប្រជាជន: ៣៣/គ.មការេ

ទីតាំង: ទ្វីបអាហ្រ្វិក

Largest islands in the world madagascar

៣ BORNEO

មានផ្ទៃដី: ៧៤៣,៣៣០ គីឡូម៉ែត្រការេ

មានប្រជាជនសរុប: ១៩,៨០៤,០៦៤ នាក់

ដង់សុីតេប្រជាជន: ២១.៥២/គ.មការេ

ទីតាំង: ព្រុយណេ ឥណ្ឌូនេសុី និង ម៉ាឡេសុី

Largest islands in the world Borneo

២ NEW GUINEA

មានផ្ទៃដី: ៧៨៥,៧៥៣ គីឡូម៉ែត្រការេ

មានប្រជាជនសរុប: ១១,៣០៦,៩៤០ នាក់

ដង់សុីតេប្រជាជន: ១៤/គ.មការេ

ទីតាំង: ឥណ្ឌូនេសុី និង ប៉ាប៉ានូគីនី

Largest islands in the world new guinea

១ GREENLAND

មានផ្ទៃដី: ២,១៣០,៨០០ គីឡូម៉ែត្រការេ

មានប្រជាជនសរុប: ៥៦,៤៨៣ នាក់

ដង់សុីតេប្រជាជន: ០.០២៨/គ.មការេ

ទីតាំង: ដាណឺម៉ាក

Largest islands in the world greenland

ប្រភព៖ ATLAS & BOOTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here